Severo elektryczny młynek do leków Severo elektryczny młynek do leków

RSI (ang. Repetitive Strain Injury – urazy na skutek chronicznego przeciążenia mięśni i ścięgien.) w wyniku ręcznego kruszenia leków.

W większości ośrodków medycznych leki podaje się pacjentom w formie zmielonej. Tutaj przede wszystkim mamy na myśli pacjentów oddziałów psychogeriatrii, ludzi, którzy mają trudności z przełykaniem, osoby karmione sondą itp. Badania wykazały, że ręczne kruszenie leków powoduje u pracowników sektora usług opieki społecznej nawracające nadwyrężenia mięśni oraz szereg innych problemów z tym związanych.

Z badań wynika, że pracownicy skarżą się na bóle w:

  • nadgarstku
  • łokciu
  • ramionach
  • górnej i dolnej kręgosłupa
Zwiększająca się nieobecność pracowników z powodu choroby jest kosztowna dla pracodawców.
Pojawiająca się zwiększona absencję chorobowa jest bardzo kosztowna dla instytucji. We współpracy z użytkownikami ręcznych urządzeń do kruszenia leków firma IMS opracowała Severo elektryczny młynek do leków. W rezultacie elektryczny młynek do leków proszkuje bez wysiłku nawet najtwardsze leki w ciągu ośmiu sekund i jednocześnie w 100% chroni pracowników sektora opieki społecznej przed skutkami RSI.

Problem aerozoli jest mniej znany, ale z pewnością jest on poważnym zagrożeniem. Jeśli sproszkowany lek jest wsypywany z małej torebki na przykład na łyżkę istnieje realna szansa, że cząsteczki leków znajdujące się w powietrzu dostaną się do dróg oddechowych pracownika. Firma IMS rozwiązała ten problem poprzez wprowadzenie specjalnych kubków SeveroCup, w których leki są mieszane bezpośrednio np. z płynem. W ten sposób zapobiega się właśnie wdychaniu leków przez pracownika.

IMS MEDICAL, Industrieweg 1 F, 1613 KT Grootebroek, the Netherlands tel +31 (0)228 56 10 40, fax +31 (0)84 839 44 18